La UGT posa a disposició dels seus afiliats una pòlissa de cobertura de les baixes per incapacitat temporal (IT) per malaltia o accident no laboral que garanteix una part important de les retribucions deixades de percebre.

Oferim un PRODUCTE EXCLUSIU amb les següents característiques:

· Assegurança a càrrec de Previsora General

· Assessorament personalitzat per part de la companyia.

· Cobertura efectiva i immediata des de la contractació de la pòlissa.

· Indemnització diària els 20 primers dies de la baixa laboral (a partir del dia 21 l’administració ja complementa la baixa fins el 100% de la retribució).

· Sense límit d’edat.

Com contractar l’assegurança:

Per tal d’accelerar la contractació de la pòlissa, l’afiliat/ada ha d’enviar fotocopia del DNI, fotocopia de l’última nòmina i la documentació annexada omplerta. Tota aquesta documentació (PODEU BAIXAR-LA AQUÍ) heu de fer-la arribar complementada, per mail (mpulgar@catalunya.ugt.org). Aquest darrer tràmit el podeu fer a través dels nostres delegats als centres o directament a la nostra seu de Rambla de Raval 29-35, 3a planta, 08001 Barcelona.

Cobrament de les indemnitzacions:

Per a tramitar el cobrament heu de contactar amb la correduria Atlantis al telèfon 935211991

CONTRACTA LA NOSTRA PÒLISSA!

NO DEIXIS QUE DISMINUEIXIN ELS TEUS INGRESSOS!

Comparteix: