Noticies

Carta al Conseller en relació a la MEPAG del 18 de setembre

Benvolgut conseller, En relació a la convocatòria de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya del proper dimarts 18 de setembre hem comprovat que per raons d’agenda vostè no podrà assist...

Exigim per al nou curs escolar millors ràtios, increment de plantilles i, sobretot, el compliment dels acords signats

El nostre sindicat denuncia que el Govern segueix menyspreant els docents Un any més patim una manca de pressupost consolidat. Els successius governs no prioritzen la inversió en l’educació i som encara molt lluny de la mitjana europea del 6% del

Manifest de la UGT de Catalunya: 11 de Setembre de 2018

Una Diada pel diàleg i la convivència Aquest any celebrem la Diada Nacional de Catalunya immersos en la commemoració del 130è aniversari de la fundació del nostre sindicat a Barcelona. Des del seu naixement i al llarg de tot aquest temps, la UGT d

UGT inicia una campaña informativa para advertir de las consecuencias tendrá sobre las trabajadoras el nuevo convenio de la Dependencia

El texto incluye cláusulas que degradan el trabajo de las gerocultoras y ponen en peligro los puestos de limpieza   La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha iniciado una campaña informativa para explicar

Publicadas 23.156 plazas de empleo público para 2018 en el BOE

Se han publicado en el BOE: Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10858 Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que

El VII Convenio Marco Estatal de la Dependencia degrada el trabajo de las gerocultoras

UGT no ha firmado dicho Convenio, ya que en su texto recoge que las gerocultoras tendrán que dedicarse a tareas de limpieza a requerimiento de la empresa.   Este VII Convenio incumple además el ANC, cuyo texto contempla que no habrá ningún sal

Condicions laborals i millores socials

Exigim per al nou curs escolar millors ràtios, increment de plantilles i, sobretot, el compliment dels acords signats

El nostre sindicat denuncia que el Govern segueix menyspreant els docents Un any més patim una manca de pressupost consolidat. Els successius governs no prioritzen la inversió en l’educació i som encara molt lluny de la mitjana europea del 6% del

Sectors

Exigim per al nou curs escolar millors ràtios, increment de plantilles i, sobretot, el compliment dels acords signats

UGT inicia una campaña informativa para advertir de las consecuencias tendrá sobre las trabajadoras el nuevo convenio de la Dependencia

El texto incluye cláusulas que degradan el trabajo de las gerocultoras y ponen en peligro los puestos de limpieza   La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha iniciado una campaña informativa para explicar

Publicadas 23.156 plazas de empleo público para 2018 en el BOE

Se han publicado en el BOE: Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10858 Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que

El VII Convenio Marco Estatal de la Dependencia degrada el trabajo de las gerocultoras

UGT no ha firmado dicho Convenio, ya que en su texto recoge que las gerocultoras tendrán que dedicarse a tareas de limpieza a requerimiento de la empresa.   Este VII Convenio incumple además el ANC, cuyo texto contempla que no habrá ningún sal

Top